CONSELLS

La importància d'una bona fitxa de disseny

La fitxa de disseny ha de contenir el dibuix del davanter i l’esquena amb els repunts i detalls adequats per intuir els acabats de la peça (botons, tapetes, travetes, etc. ). D’aquesta manera, estalviarem temps en preguntes que, si s’ha realitzat una feina prèvia, serien innecessàries.

Si els dibuixos són en pla, és important que hi hagi alguna mesura orientativa. Especialment en llargs de peça i / o mesures dels detalls de disseny (llarg de butxaques, llarg de tapetes, llarg de punys, llarg de colls, etc.). També és important especificar el volum de la peça (cenyida, loose , extra-loose, etc.) tot i que, per descomptat, el dibuix ha de tenir l’”aire” desitjat.

Si els dibuixos són sobre maniquí, les proporcions es veuen perfectament, ja que tenim l’ull entrenat per a això. També es veu millor el volum de la peça, de manera que les folgances queden més clares.

Porqué cada tejido tiene una reacción diferente?

Els teixits es distingeixen en dos grups principals: teixits de plana (exemple: popelin) i teixits de circular (exemple: punt llis). Si formen part del mateix grup, es pot utilitzar el mateix patró per a diversos models tenint en compte si hi ha o no elastan (lycra). Si no formen part del mateix grup de teixits, llavors els patrons són diferents ja que el comportament d’aquests és molt diferent.

És molt important tenir això en compte!

Com estalviar temps en els fittings

De la mateixa manera que és bo preparar una reunió de feina per optimitzar el nostre temps i per centrar-nos en el que és important, un treball previ abans del fitting és bàsic per aconseguir bons resultats finals en el nostre model.

És important que la peça s’hagi mesurat prèviament. D’aquesta manera, durant la prova la patronista exposa de forma objectiva les diferències de mesures que s’observen. A continuació es fan fotos de la model i de manera fàcil i ràpida s’anota tot el que s’hagi de millorar per escrit. En el cas que es vulgui modificar el disseny és molt millor que el dissenyador / client hagi fet prèviament aquest treball de mesures amb la peça física. D’aquesta manera no apareixen dubtes d’última hora o malentesos i es redueix dràsticament el temps emprat per peça (entre 10 i 15 minuts).

La importància d'aplicar encongiments als patrons

A causa de que cada teixit té un comportament diferent és important fer proves d’encongiment en el teixit de producció per aplicar-les als patrons.

Fins i tot pot passar de vegades que el comportament del teixit sigui diferent a cada rotlle del mateix. És per això que aquestes proves són crucials per evitar el disgust d’haver d’assumir el cost de les peces que no es puguin comercialitzar a causa d’aquest error (que pot ser molt alt si són moltes les unitats produïdes).

Com calcular el % d’encongiment d’un teixit ?

Es talla un quadrat de 50 x 50cms. S’anota on és la trama (ample del teixit) i on és l’ordit (fil o llarg del teixit). Es renta o se li aplica el tint que portarà la peça i, un cop seca, es torna a mesurar el quadrat. Amb el resultat obtingut aplicarem una regla de tres.

Li aplicarem al patró per a aquest teixit un:
6% llarg i un 10% en ample (el patró creixerà, perquè després s’encongirà)