ELS NOSTRES SERVEIS

Assessorament previ per planificar la col·lecció

En el cas de nous dissenyadors, o marques que cerquen una re-orientació, és important una reunió prèvia on es planteja la planificació de la col·lecció. És molt important un bon estudi de les mesures de la marca per que el client sàpiga en tot moment quin és el seu públic potencial, quina talla base fa servir l’empresa per provar les mostres, quin set de talles farà servir i quins increments aplicarem per arrobar al màxim de públic.

Més informació de com es desenvolupa una col·lecció.

Realització de la fitxa de disseny d’un model

Normalment és el client qui ens la facilita per començar a desenvolupar el patró, però si no en disposa es pot preparar a PATTLAB.

Digitalització de patrons físics i afusellament de peces de roba

En el cas de voler digitalitzar un patró en paper o cartró disposem de taula digitalitzadora. El patró és convertit a format digital i es retoca per poder-hi operar posteriorment.
També afusellem peces per la seva posterior conversió a patró digital.

Desenvolupament de patrons

Un cop preparada la Fitxa de Disseny (o rebuda del client) procedim al desenvolupament del patró digitalment amb el software Gerber AccuMark®. Els patrons s’exporten per adaptar-se al software utilitzat pels nostres clients i es verifica sempre la compatibilitat per evitar errors de conversió. Disposem també d’una àrea privada al nostre lloc web per que els nostres clients puguin disposar del seus patrons sempre que els necessitin.

Confecció de prototips

Com a SAMPLE ROOM disposem del nostre propi taller i equip de confeccionistes, on realitzem els prototips dels patrons (plana i circular)

Prototips en 3D

Per a reduir el temps de desenvolupament i evitar costos de confecció de prototips incorporem aquest servei que accelera i fa molt més àgil el procés de desenvolupament, tant de col·leccions com de models concrets.

Fitting de les peces

Disposem d’un espai a l’Estudi de PATTLAB on provem les peces confeccionades amb els nostres clients, tant per veure si cal alguna rectificació com per donar el vistiplau de cares a la producció.

Aplicació d’encongiments

Es modifiquen els patrons en funció del comportament del teixit que es farà servir.

Impressions en paper i cartró

Els patrons poden ser entregats, apart del format digital, en paper i cartró. Aquest és un servei que també oferim per qui necessiti imprimir patrons que no siguin de PATTLAB.

Càlcul de consums

En funció del teixit que farem servir podem calcular els consums amb vistes a una previsió dels costos de producció del model.